מנהיגות חינוכית

השפעה אפקטיבית וקשר משמעותי - תיאוריה וכלים יישומיים  

מבוגר משמעותי מצמיח

מהם התנאים ומהם המרכיבים של קשר איכותי ומשמעותי בין מבוגר למתבגר. המפגש מסייע להמשיג ולבחון את דפוסי התקשורת, העמדות והתפיסות של המבוגר את המתבגר, ואת דפוסי ההתנהגות המסייעים או בולמים את היכולת לטפח עניין וערך עצמי של המתבגרים בעייני עצמם ובעיני אחרים.

 

הכלה והובלה©

האתגר שבניהול מצבים של חוסר וודאות לחץ או משברים בארגון, הוא ביכולתו של המנהל לשלב בין התנהגויות של הובלה והשפעה לבין אמפטיה והבנה מעמיקה של חוויות הפרט במערכת. המפגש הוא הזדמנות לגיבוש שפה משותפת וזיהוי דפוסי ההתמודדות והובלה של צוות בית הספר עם תהליכי שינוי.

 

השפעה ללא סמכות

יכולת ההשפעה ללא שימוש בסמכות פורמאלית או מוקנית מהווה אתגר מרכזי לכל בעל תפקיד בצוות בית הספר. המפגש עוסק בדרכים להשפעה אפקטיבית מתוקף מקורות כח אישיותיים באופן בלתי תלוי בסמכות הפורמאלית ומבלי לפגוע במיצוב ובמעמדו של המורה בכיתה.

 
  
  חזור