תקשורת בין אישית ודיאלוג

רכישת מודלים ומושגים מרכזיים וכלים יישומיים לתקשורת בין אישית ודיאלוג 

דיאלוגים של צמיחה

מסע קולנועי מעורר השראה העוסק בדיאלוג, הקשבה, והיכולת להשפיע. המפגש הוא הזדמנות למשתתפים לבחון את המרכיבים של דיאלוג משמעותי ושל היסודות הדרושים ליצירת תקשורת אפקטיבית ומצמיחה עם המתבגרים באופן שמגביר את הסיכוי להשפיע על תפיסות עולמם.

 

התחקיר האמפטי המעצים©

מפגש יישומי משולב קטעי קולנוע עלילתי העוסק בהעצמת הצוות ועקרונות החניכה על פי מודל ה"תחקיר האמפטי". המפגש יעסוק בעמדות ותפישת התפקיד של איש הצוות כחונך ובתנאים הדרושים לצמיחה אישית והתפתחות של עמיתים ושל מתבגרים. כלי רב עוצמה המרחיב את המודעות שלנו לטייסים אוטומטיים ולתגובות חוסמות ומחלישות ומלמד אותנו כיצד לקיים שיחה המעצימה את הזולת ומשאירה בידיו את בחירת דרכי הפתרון ואת תחושת המסוגלות.

 

מיומנויות שיחת משוב

מפגש יישומי משולב קטעי קולנוע העוסק בעקרונות שיחת המשוב משלב תנאי הקדם ויצירת ה-setting של המפגש ועד השלבים השונים והכללים של מתן משוב, כולל הנחיות וכללים לקבלה של משוב.

 

 

 
  
  חזור