סינמניעה

סדרת מפגשים למניעת התנהגות סיכונית, סמים ואלכוהול, בשילוב קולנוע

מכון שליאר עוסק מזה שנים רבות בתחום המניעה של התנהגות סיכונית בקרב בני נוער. נתונים מדאיגים לגבי מעורבות גוברת של בני נוער בהתנהגויות סיכוניות שהמרכזית שבהן היא שתייה לא מבוקרת של אלכוהול הגביר את הצורך להרחיב את תחום הדעת ואת יכולות ההתמודדות של המבוגרים המשמעותיים בסביבתם של המתבגרים.
מכון שליאר מזמין את ההורים וצוות בית הספר למסע קולנועי המאפשר מפגש עם החוקים הערכים והנורמות של עולם המתבגרים, ולמידה מעמיקה על שלושת ממדי תופעת השימוש בסמים ואלכוהול: הפסיכו סוציו - פיזיולוגיים.

מטרות התוכנית:
1. להרחיב את הידע, המודעות ואת הכלים של העוסקים בשדה החינוך להסברה ומניעה של התנהגויות סיכוניות בגיל ההתבגרות לרבות שימוש בטבק, סמים ואלכוהול.
2. גיבוש דרכי התמודדות ומענה שיסייע ביצירת ערוצי תקשורת פתוחים ואפקטיביים של הצוות ושל ההורים עם המתבגרים.

אוכלוסיית היעד:
הורים, צוות בית הספר, מחנכים במסגרות לא פורמאליות העוסקים בפעילות של מניעה ובני נוער.

משך התוכנית: 5 מפגשים

ניתן להרכיב תוכנית ייחודית לצרכי צוות בית הספר בהתייעצות הם צוות המכון.

 
  
  חזור