התבגרות בטוחה ומאובטחת

תוכנית אינטגרטיבית רב מימדית - מתבגרים, הורים וקהילה באתגר צליחת גיל ההתבגרות בהצלחה ולמניעת התנהגות סיכונית ושימוש לרעה בסמים ואלכוהול

גיל ההתבגרות הוא תקופה לא פשוטה כלל ועיקר עבור המתבגרים והוריהם, לרוב היא מאופיינת בקונפליקטים של המתבגר עם עצמו ועם עולם המבוגרים. כחלק מתהליך ההבדלות ממשפחת המוצא וגיבוש הזהות הייחודית שלהם, המתבגרים חשופים להשפעות שליליות וסכנות רבות. התוכנית מציעה תהליך אינטגרטיבי, ארוך טווח, הנוגע בדברים שמתבגרים, הורים וקהילה יכולים לעשות על-מנת להקטין סיכונים ולהבטיח התבגרות בריאה ובטוחה יותר למתבגרים.

 

 
  
  חזור