השתלמויות למורים ואנשי חינוך

מכון שליאר לפסיכולוגיה ויעוץ ארגוני מזמין אתכם

לתהליך למידה מעצים בשילוב קולנוע עלילתי

 

 

  
  
  חזור