אבחון פסיכולוגי מלא

בחינת תחומי מיומנויות היסוד וקישורם לתפקוד הקוגניטיבי, רגשי והתנהגותי. 

 
  
  חזור