שירות לקוחות

פיתוח וחיזוק תרבות השירות בארגון

שירות לקוחות - התנהגות של הפרט ותפיסה ארגונית

שירות איכותי ומקצועי לאוכלוסיות מגוונות הוא זכות הקיום של ארגונים קמעונאיים רבים. איכות השירות ללקוח הוא במקרים רבים שיקוף לתרבות הארגונית ותפיסת השירות הפנים ארגונית.
הסדנא בוחנת את נושא השירות באופן ייחודי ומציעה נקודות מבט שונות והיקשים ייחודיים לגבי נושא השירות ללקוח, ומכאן לגבי היחסים בין יחידות בארגון.
מטרות הסדנא:
1. פיתוח וחיזוק תרבות השירות הפנים והחוץ ארגוני.
2. היכרות עם מודל שירות "מקצועי - אנושי - אישי".
3. עקרון ה - "100 בשירות".

הסדנא מתאימה ורלוונטית לצוותי שירות בארגונים.


 
  
  חזור