ניהול הפרט והנעת עובדים

כלים להנעה ופיתוח של עובדים וצוות מקצועי - תיאוריה, מיומנויות וכלים ניהוליים

התחקיר האמפטי©

הכרת מושגי יסוד ועקרונות בנושא של "התחקיר האמפטי" מפגש יישומי המסייע למנהלים לשפר את האפקטיביות של ניהול שיחת משוב, ניהול שיחות קשות, ניהול תהליכי פיתוח וצמיחה מקצועית של כפיפים.

 

חניכה

תהליך החניכה הוא חלק מתהליכי למידה ארגונית. הוא יוצר ערוץ תקשורת אפקטיבי דו סטרי בין המנהל לבין עובדיו המסייע לשמירה על מקצועיות גבוהה של העובדים בתחומם, לתהליכי הצמיחה והפיתוח האישי והמקצועי של העובדים, ובהינתן שתהליך החניכה משמעותי, משפר ותורם ליחסי המנהל עם הצוות ועם עובדיו.

מטרות הסדנא:
1. גיבוש תפישת תפקיד המנהל כחונך.
2. עקרונות מנחים לתהליך חניכה אפקטיבי ומשמעותי לנחנך
3. פרקטיקות יישומיות בתהליך החניכה

 

 
  
  חזור