בניית צוותים ועבודת צוות

רכישת מודלים ומושגים מרכזיים וכלים יישומיים לבניית צוותים ועבודת צוות

שיתוף פעולה ועבודת צוות

מסע קולנועי העוסק במאפיינים של עבודת צוות אפקטיבית ובתפקידיו של המנהל בבניית צוותים סינרגטיים.
מטרות הסדנא:
1. היכרות עם מודל תיאורטי ומושגים מרכזיים בתחום עבודת הצוות.
2. היכרות עם שלבי ההתפתחות של צוותים ואבחון השלב ההתפתחותי של הצוות שבניהולו של המשתתף.
3. זיהוי ומיפוי מנגנונים בולמים ומקדמים של עבודת צוות אפקטיבית.

 

מנטורינג של צוותים

מנטורינג של הצוות הם סך האינטראקציות הישירות של המנהל עם הצוות שכוונתה לסייע לחברי הצוות לפעול בתיאום, לממש את המשאבים המשותפים, ולהשלים את המשימה הצוותית. 

 

 
  
  חזור