מנהיגות בניהול

רכישת מודלים ומושגים מרכזיים וכלים יישומיים למנהיגות בניהול

תפיסת תפקיד

גיבוש תפיסת התפקיד לאור הערכים האישיים והתרבות הארגונית.
הסדנא רלוונטית במיוחד עבור מנהלים במחצית השנה הראשונה בכניסה לתפקיד ולמנהלים בדרג ניהולי ראשון.
מטרות הסדנא:  
1. גיבוש תפיסת תפקיד וזיהוי סגנון ניהולי, תוך בחינה והתייחסות לערכים אישיים ומאפייני התרבות הארגונית ותרבות היחידה.
2. התמודדות עם מתחים ודילמות בגיבוש הזהות הניהולית.
3. תרגום הערכים האישיים לדפוסי פעולה והתנהגויות ניהוליות.

 

השפעה ללא סמכות

יכולת ההשפעה על כפיפים ובעבודה מול ממונה ללא שימוש בסמכות פורמאלית או מוקנית מהווה אתגר מרכזי לכל בעל תפקיד בארגון.
מטרות הסדנא:
1. מיפוי מקורות הכח וההשפעה של מנהלים בארגון והתמודדות עם האתגרים הניהוליים בתחום ההשפעה בתפקידם.
2. בחינה של סגנון ההשפעה האישי והקשר בין הסגנון לאפקטיביות ההשפעה
3. הרחבת רפרטואר הכלים של המנהל ויכולתו להשפיע ולהוביל מתוקף מאפיינים פנימיים ואישיותיים בלתי תלויים בסמכות פורמאלית ו/או בידע ובניסיון מקצועי

 

הכלה והובלה©

מודל ייחודי אשר פותח והוטמע באחד מהארגונים הפיננסיים הגדולים במשק במהלך מלחמת לבנון השנייה.

הסדנא בנושא "הכלה והובלה" מורכבת מתהליך בין שני חלקים. החלק הראשון, מסייע למשתתפים לרכוש רקע תיאורטי ועולם מושגים רלוונטי לנושא של מנהיגות וניהול במצבים של לחץ ומשבר והובלת שינוי בארגון. במהלך הסדנא מתנסים המשתתפים באבחון התנהגויות של הכלה והובלה על אירוע שאינו סביבת העבודה של המשתתפים. תהליך הלמידה ייחודי ומשולב בקולנוע עלילתי.
החלק השני, ההטמעה, מבקש מהמשתתפים להתמודד עם הסוגיות שהועלו בנושא של "הכלה והובלה" בסביבת העבודה אותה הם מנהלים. במהלך המפגש תעשה עבודה במליאה ובחלוקה לקבוצות קטנות. סדנת ההטמעה מאפשרת למשתתפים להתנסות בשימוש בשפה החדשה שנרכשה ובכלים האבחוניים בקונטקסט ארגוני. תהליך זה מגביר את הסיכויים לחוויה של הצלחה בלמידה ולהפנמה ושימוש חוזר בכלים ובשפה.

משך המפגש: יום וחצי. ניתן לקיים את המפגש בימים לא רציפים


 
  
  חזור