ניהול שינוי

תיאוריה וכלים יישומיים בניהול שינוי

שינוי ארגוני - חווית הפרט בארגון

ניהול תהליך השינוי הוא אחד מהאתגרים הניהוליים המורכבים ביותר עבור מנהלים בארגון. המאה ה- 21 מזמנת למנהל מספר שינויים גדול יותר בטווחי זמן קצרים יותר.

מטרת הסדנא: לסייע למנהלים לזהות את המשמעויות ואת ההשלכות של תהליך השינוי על חווית הפרט בארגון.

הסדנא עוסקת בנושאים:
1. היסודות הפסיכולוגיים והקוגניטיביים של ההתנגדות לשינוי
2. מושגים מרכזיים בניהול השינוי
3. שלבים בניהול השינוי
4. טיפול בהתנגדויות.

הסדנא מתאימה למנהלים בדרג בכיר.
ניתן להזמין הרצאה בנושא עבור שלב ההתנעה של תהליכי שינוי מרכזיים בארגון בהשתתפות פורום מוביל.

 
  
  חזור