חזון, ערכים ותרבות ארגונית

בחינת הידע, התחושות וההתנהגות של הארגון הנובעים מתוך הערכים והתרבות הארגונית והשפעתם על התפוקות

מהו הערך של הערך בניהול
מסע קולנועי מעורר השראה. מסייע בבחינה והבנה של מידת ההשפעה של ערכים ארגוניים ותרבות ארגונית על התוצרים והתפוקות הניהוליות והארגוניות ועל תחושת השייכות ומחויבות של העובדים לארגון.
מטרות הסדנא:
1. בחינת ערכים אישיים ומאפייני התרבות הארגונית ותרבות היחידה.
2. גיבוש ציר ערכי ניהולי.
3. תרגום הציר הערכי להתנהגויות ניהוליות.

הסדנא מתאימה למנהלים בדרג בכיר.
ניתן להזמין הרצאה בנושא עבור שלב ההתנעה של תהליכי שינוי מרכזיים בארגון בהשתתפות פורום מוביל.

 
  
  חזור