עבודה ומשפחה

סדנא חדשה פרי פיתוח של צוות המכון. מבוססת על מודלים בניהול מבית הספר לעסקים של אוניברסיטת Wharton.

לכל אדם ארבעה מעגלי מחויבות מרכזיים בחיים: עבודה, משפחה, קהילה, עצמי. אנשים שואפים לחיים מלאים ומספקים בכל ארבעת המעגלים. איזון נכון בין המרכיבים הוא אישי ודיפרנציאלי בין אנשים והוא תוצאה של שליטה וחופש פעולה בכל אחד מארבעת מעגלי המחויבות.

מטרות הסדנא:
1. איזון משאבים מושכל ואפקטיבי לאור הערכים המרכזיים בניהול.
2. גיבוש והגדרת ציפיות מול דמויות משמעותיות בכל המעגלים - אישי ועבודה.
3. מיומנויות וכלים יישומיים - smart experience לצמצום הפער בין המצב הרצוי למצב המצוי.

 
  
  חזור